Lỗi trên xuất hiện khi Window Update của windows bị lỗi.
Cách khắc phục:
1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ ( tắt Windows Update).
3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% ( mở thư mục Windows).
4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold.
5/ Thực hiện lại bước 1/.
6/ Trong hộp thoại cmd gõ net start WuAuServ ( khởi động lại Windows Update).
7/ Cài đặt lại NFW4.

P/s: Đã fix lỗi trên máy dùng win7 32 & 64 bit.
Net FrameWork 4:
Web Installer:

Code:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851

Standalone Installer:

Code:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=17718
Nguồn: http://vnsharing.net

Chia sẻ cảm nhận của bạn