Màn hình LCD cao cấp cho đồ họa giá tốt nhất

vnđ BÁO GIÁ MÀN HÌNH LCD BÁN CHẠY THÁNG 10.20144 DELL - E2214H 2 năm 3,210,000 DELL - E2215HV 2 năm 3,100,000 LG 21.5" - 22M45D 2 năm 2,960,000 LG 21.5" - 22MP55HQ - IPS 2 năm 3,180,000 LG 21.5" - 22MP56HQ - IPS 2 năm 3,355,000 SAMSUNG 22" - 22C300 2 năm 3,212,000 SAMSUNG 22" - 22D300N 2 năm 2,910,000 SAMSUNG 22" - 22D390H 2 năm 3,465,000 SAMSUNG 22" - 22C20K 2 năm 3,576,000 SAMSUNG - S24C350H 2 năm 4,820,000 SAMSUNG - S24D300H 2 năm 4,175,000 SAMSUNG - S24C45K 2 năm 4,725,000 DELL - E2414H 2 năm 3,840,000 DELL - U2414H 2 năm 5,525,000 LG 24" - 24M45D 2 năm 3,520,000 Đặt hàng: 0986.599.021 Mua Ngay Gọi đặt hàng & tư vấn : (061)3.839.649 hoặc 0986.599.021

Tính Năng

XIN BẤM VÀO ĐÂY TẢI VỀ BÁO GIÁ LCD THÁNG 11.2014

  BÁO GIÁ MÀN HÌNH LCD BÁN CHẠY THÁNG 10.20144   samsung-7   DELL           - E2214H 2 năm 3,210,000   DELL           - E2215HV 2 năm 3,100,000 LG 21.5"       - 22M45D 2 năm 2,960,000 LG 21.5"        - 22MP55HQ - IPS 2 năm 3,180,000 LG 21.5"       - 22MP56HQ - IPS 2 năm 3,355,000 SAMSUNG 22" - 22C300 2 năm 3,212,000 SAMSUNG 22" - 22D300N 2 năm 2,910,000 SAMSUNG 22" - 22D390H 2 năm 3,465,000 SAMSUNG 22" - 22C20K 2 năm 3,576,000 SAMSUNG   - S24C350H 2 năm 4,820,000 SAMSUNG   - S24D300H 2 năm 4,175,000 SAMSUNG   - S24C45K 2 năm 4,725,000 DELL          - E2414H 2 năm 3,840,000 DELL           - U2414H 2 năm 5,525,000 LG 24"       - 24M45D 2 năm 3,520,000   manhinhlcd

Hình Ảnh

Thông Tin

XIN BẤM VÀO ĐÂY TẢI VỀ BÁO GIÁ LCD THÁNG 11.2014

 

BÁO GIÁ MÀN HÌNH LCD

BÁN CHẠY THÁNG 10.20144

 

DELL           – E2214H 2 năm 3,210,000

 

DELL           – E2215HV 2 năm 3,100,000

LG 21.5″       – 22M45D 2 năm 2,960,000

LG 21.5″        – 22MP55HQ – IPS 2 năm 3,180,000

LG 21.5″       – 22MP56HQ – IPS 2 năm 3,355,000

SAMSUNG 22″ – 22C300 2 năm 3,212,000

SAMSUNG 22″ – 22D300N 2 năm 2,910,000

SAMSUNG 22″ – 22D390H 2 năm 3,465,000

SAMSUNG 22″ – 22C20K 2 năm 3,576,000

SAMSUNG   – S24C350H 2 năm 4,820,000

SAMSUNG   – S24D300H 2 năm 4,175,000

SAMSUNG   – S24C45K 2 năm 4,725,000

DELL          – E2414H 2 năm 3,840,000

DELL           – U2414H 2 năm 5,525,000

LG 24″       – 24M45D 2 năm 3,520,000

Sản phẩm tương tự

Chia sẻ cảm nhận của bạn