Giải pháp mạng Domain Controller là giải pháp xây dựng hệ thống mạng máy tính dựa trên nền tảng Windows Server – Windows Client. Được cung cấp bởi Microsoft qua hệ điều hành Windows Server 2003 hoặc Windows Server 2008.

Giai phap mang domain
I. Khảo sát tư vấn :
• Khảo sát & ghi nhận thông tin Khách hàng 
• Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu về hệ thống. 
• Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống. 
• Tư vấn giải pháp hệ thống mạng tối ưu. 
• Thiết kế chi tiết mô hình logic và vật lý của hệ thống.
• Thời gian triển khai dự án. 

II. Các lợi ích mang lại cho doanh nghiệp :
• Dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup, đồng bộ dữ liệu. 
• Tài nguyên và dịch vụ được tập trung nên dễ quản lí và chia sẻ, có thể phục vụ cho nhiều người dùng. 
• Dễ quản lý các tài nguyên trong mạng. 
• Kiểm soát được các hoạt động của nhân viên trên PC. 
• Phân quyền mềm dẻo, linh hoạt trên trên từng tài nguyên.
• Trên cơ sở hệ thống Domain chúng ta có thể xây dựng thêm nhiều máy chủ với các chức năng khác nhau như:Firewall server, Mail server, Web Server, Data server… giúp hệ thống trở nên hoàn hảo hơn.

Giai-phap-mang-domain
III. THIẾT LẬP HỆ THỐNG
• Cài đặt HĐH Server cho máy chủ và các giao thức, dịch vụ mạng Server  
• Cài đặt Firewall Server, Web Server, Mail Server nội bộ (MS Exchange, MailDaemon)  
• Thiết Lập danh sách phòng ban và tài khoản người dùng trong Domain.
• Tạo những vùng dữ liệu và phân chia quyền hạn của từng user và phòng ban.
 • Cài đặt mạng dịch vụ Internet  

IV. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG
• Kiểm tra sự tương thích và tính ổn định của hệ thống 
• Nghiệm thu và bàn giao hệ thống 
• Chuyển giao hồ sơ thiết kế hệ thống và sơ đồ mạng 
• Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng. 

Chia sẻ cảm nhận của bạn