Thiết kế hệ thống mạng

Thiết kế, thi công, lắp đặt và phát triển hệ thống bảo mật mạng LAN, WAN là dịch vụ chủ chốt mang tính truyền thống của DIMOTECH. Tiêu chuẩn thiết kế:   ♦  Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế ANSI-TIA-EIA từ đơn giản như cáp UTP đến cao cấp như cáp quang (Fiber Optic).   ♦  Hệ thống mạng được thiết kế và ứng dụng phù hợp với cấu trúc quản lý và tính đến việc ph